Fauna na zahradě

Městští kosi hnízdí dříve díky veřejnému osvětlení

grant-dixon-nest-and-eggs-of-common-blackbird-turdus-merulaPouliční osvětlení ovlivňuje rostliny i zvířata žijící ve městech, ale studií, které tuto hypotézu testují, je zatím poskromnu. Vědci z Institutu Maxe Plancka v německém Radolfzellu zjišťovali, jaké mají změněné světelné podmínky dopad na městské populace kosů černých (Turdus merula). Zjistili, že jedinci vystavení pouličnímu osvětlení hnízdí dříve v porovnání s kosy, kteří žijí mimo město. Příčinou je zvýšená hladina testosteronu způsobená trvalým osvětlením. Díky tomu také městští kosi začínají dříve zpívat i pelichat.

Merlo_mas_webV experimentu bylo několik jedinců odchyceno ve volné krajině a v laboratorních podmínkách vystaveno nočnímu světlu po dobu deseti měsíců. Výsledky byly ohromující – pohlavní orgány ptáků vystavených slabému světlu se zvětšily v průměru o měsíc dříve než jedincům, kteří v noci spali po tmě. Také hladina pohlavního hormonu testosteronu v krvi dříve vzrostla jedincům, kteří byli vystaveni v noci světlu. Tito ptáci díky zvýšené hladině testosteronu začali také zpívat v průměru o hodinu dříve oproti jedincům z kontrolní skupiny.

 

3019642605_49f2062e07Výsledky dokládají, že umělé osvětlení v lidských sídlech může dramaticky změnit biorytmy volně žijících zvířat. Odborníci ještě přesně nevědí, jaké ekologické důsledky tyto změny vyvolávají. Například zda umělé osvětlení městské ptáky zvýhodňuje v porovnání s jedinci z volné krajiny či nikoliv. Nebo zda mláďata z brzkých hnízdění mají v chladných měsících roku dostatečný přístup k potravě, což pro ně může mít fatální důsledky. Naproti tomu další teorie považuje brzké hnízdění městských kosů za evoluční výhodu, protože díky časnějšímu začátku hnízdní sezony mohou vyprodukovat více mláďat oproti kosům ve volné krajině.

 

Zdroj: Moravský ornitologický spolek
Sdílet
 

LUNÁRNÍ kalendář

Data nejsou k dispozici.

Fanděte nám na facebooku
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Doporučujeme

ZK_2017_3DZde v prodeji

  • Banner

Partneři

  • Banner
  • Dřevostavby
  • Banner