Fauna na zahradě

Biologické hodiny modřinek

sykora_modrinka_adolf_goebelNa ptačích samičkách si věk vybírá svoji daň tím, že s rostoucím věkem velikost jejich snůšky klesá. Samičky sýkor modřinek (Cyanistes caeruleus) ale mohou tikot svých biologických hodin zajímavým způsobem zpomalit, a to volbou správného partnera, jak tvrdí autoři studie uveřejněné v prestižním vědeckém časopise Oikos. I když existuje řada studií o závislosti plodnosti samic na jejich věku, ornitologové zatím nevěděli, jakou roli zde hrají jejich partneři.
Blue_Tit_Nest_14_05_11 Vědci se proto rozhodli analyzovat životní historii modřinek z dat nasbíraných během dlouhodobého sledování těchto ptáků v dubových lesích Korsiky. Pomocí barevného značení a pečlivě vedených terénních záznamů byli schopni přesně říci jaký počet vajec a potomků, kdo ale hlavně s kým za život vyprodukoval a jak tito potomci byli v průběhu času úspěšní.
yEA8cRAnalýzou dat sbíraných takřka třicet let zjistili, že plodnost samiček v průběhu několika hnízdních sezón klesá v závislosti na zkušenostech jejich partnerů z předchozích hnízdění. Důležitý ani tak není věk samce, jako spíše jeho zkušenosti s výchovou mláďat, protože plodnost klesá rychleji u samic spárovaných se samci, kteří hnízdili poprvé nebo se v reprodukci opozdili vůči ostatním samečkům modřinek. Naproti tomu samice, které opakovaně zahnízdily se zkušenějšími a nikterak neopožděnými samci na tom byly průkazně lépe, jakoby nestárly a zůstávaly déle plodné. Ze studie proto vyplývá jednoznačný závěr, že výběr partnera zřejmě hraje v životě nejenom sýkor daleko důležitější roli, než se myslelo.

 

Z originálu přeložil a upravil: Jindřich Sedláček

Zdroj: Moravský ornitologický spolek

Sdílet
 

LUNÁRNÍ kalendář

Data nejsou k dispozici.

Fanděte nám na facebooku
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Doporučujeme

ZK_2017_3DZde v prodeji

  • Banner

Partneři

  • Banner
  • Dřevostavby
  • Banner