Page 8 - Sestava 1

Basic HTML Version

Zahradní praxe
36
Opadavé keře
potřebují zmladit
Mnohé opadavé keře rychle nabývají na hmotě, jejich
vnitřní větve postupně odumírají a keř ztrácí svou
původní vzhlednou strukturu. Co s takovými
rostlinami? Nejlepší je zmlazovací řez na konci zimy
nebo na jaře, při kterém se obnoví zašlá sláva rostliny.
Vyřežeme všechny staré, poškozené a chorobami
a škůdci napadené větve a ponecháme ty mladší.
Mladé větve poznáme podle světlejší barvy, celistvé
kůry s menším množstvím prasklin. Navíc nebývají tolik
rozvětvené jako ty staré. Odstraníme také větve, které
se navzájem odírají a kříží. Po vyřezání se keř sice zbaví
většiny své
hmoty, ale
zbudou nám
pouze mladé
a vitální výhony,
které se opět
lépe udržují
řezem. Pokud je
dřevina už
vzrostlá
a jednorázové
zmlazení by bylo
až příliš
drastické, je
možné prořezání
rozdělit do dvou
let.
Na ovocné stromy
raději s odborníkem
Ovoce ze stromů je odměnou za celoroční zahradníkovu péči.
Ovšem bez řezu nejsou koláče, jak by řekl klasik. Z pěstebních
tvarů jsou nejznámější vysokokmeny, polokmeny, čtvrtkmeny,
zákrsky a vřetena. Vysokokmeny jsou typické spíše pro staré
zahrady, dnes se nepoužívají v takovém rozsahu kvůli větším
rozměrům. Do módy se opět vracejí kordony, špalíry
a palmety. Všechny tyto tvary se v charakteru řezu liší.
Všeobecně ovšem platí, že se snažíme podpořit plodnost.
U většiny těchto tvarů se ponechávají silné kosterní větve,
odstraňují se přestárlé a odplozené výhony, křížící se
a zahuštěné výhony. Na trhu se ovšem objevují i sloupovité
ovocné dřeviny, které razantnější řez prakticky nepotřebují.
O řezu ovocných stromů bylo napsáno mnoho knih a naše
doporučení zní jasně: pozvěte si na zahradu odborníka, který
vám alespoň v prvních letech po výsadbě stromů poradí nebo
rovnou stromy prořeže. V tomto případě totiž platí, že škody
se napravují poměrně obtížně.
|
ZAHRADA
V OBRAZECH
Oheň na zahradu nepatří
Při řezu vzniká mnoho dřevěného odpadu. Kam s ním? Ten, kdo se
rozhodne postaru založit oheň a spálit na něm všechno, co ze zahrady
ořezal, dělá velkou chybu! Oheň je dobrý na opékání buřtů, ale
nikoliv na likvidaci organického odpadu. Z větví můžeme v přírodní
zahradě vytvořit úkryt pro drobné savce, větve z ovocných stromů
jsou zase na konci zimy a na jaře lákavé pro zajíce a srny. Poměrně
příjemným způsobem zpracování větví je také výroba štěpky pomocí
drtiče zahradního odpadu. Vzniklá štěpka pak perfektně namulčuje
záhony nebo pokryje povrch nově založené přírodní cestičky, ideálně
se hodí jako příměs k posekané trávě přidávané do kompostu.