Page 5 - Sestava 1

Basic HTML Version

11
ZAHRADA
V OBRAZECH
|
Tři tisíce inspirací
ABY BYLO HNED ZPOČÁTKU JASNO – NEJDE O TŘI TISÍCE KUSŮ, ALE O TŘI TISÍCE METRŮ. PŘESNĚJI ŘEČENO
TŘI TISÍCE METRŮ ČTVEREČNÍCH, NA NICHŽ SE ZAHRADA MANŽELŮ STEHLÍKOVÝCH V ROUDNICI
U HRADCE KRÁLOVÉ ROZKLÁDÁ. DOST MOŽNÁ, ŽE INSPIRACÍ BYCHOM TU NĚKOLIK TISÍC TAKÉ NAPOČÍTALI.
A POKUD NE INSPIRACÍ, TAK URČITĚ ROSTLIN.