Page 2 - Sestava 1

Basic HTML Version

2
|
ZAHRADA
V OBRAZECH
Obsah
ZAHRADA
V OBRAZECH
2
/2013
2. ročník • Dvouměsíčník
Cena 49 Kč
www.zahradavobrazech.cz
Vydává:
PRO VOBIS, s.r.o., Kladenská 107, 160 00 Praha 6, tel., fax: 223 008 120
IČO 278 77 256, www.provobis.cz
Šéfredaktor:
Mgr. Michal Babor, tel. 721 481 579, m.babor@provobis.cz
Marketing a reklama:
Ing. Radek Beneš, tel. 602 168 051, r.benes@provobis.cz
Vlasta Švambergová, tel. 721 007 630, v.svambergova@provobis.cz
Grafická úprava:
Zdena Skřivanová, tel. 775 222 934, z.skrivanova@tiscali.cz
Repro a tisk:
TNM Print, s.r.o., Nové Město 14
Předplatné v ČR:
Hana Páralová, tel. 223 008 120, predplatne@provobis.cz
Distribuce:
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o., PRESSMEDIA spol. s r.o.,
Česká pošta, s. p. - Postservis (předplatné)
Otisk povolen pouze s písemným souhlasem redakce a při zachování autorských práv.
Redakce neručí za obsah inzerce.
Evidenční číslo MK ČR E 20558, ISSN 1805-2878
Toto vydání vyšlo 11.3.2013
Příští vydání vychází 20.5.2013
\
Nepřehlédněte
R
OZKVETLÉ
V
ELIKONOCE
Pár inspirací pro velikonoční dekorace
se živými květinami i méně obvyklými
přízdobami.
J
ARO NA
K
UCHYŇSKÉM
DVOŘE
Co je Kuchyňský dvůr? Přece
známý holandský Keukenhof, který
právě teď rozkvétá miliony
cibulovin.
T
ŘI TISÍCE
INSPIRACÍ
Pojďte s námi na návštěvu
do zahradnictví, kde svým
zákazníkům nabízejí
nevšední prohlídku vlastní
zahrady.
10
66
46