Page 14 - Sestava 1

Basic HTML Version

Text
Michal Babor,
foto
PRO VOBIS
N
a území dnešního parku se už v raném středověku pěstovaly bylinky do zámecké kuchyně
hraběnky Jacoby van Beieren (z této dávné historie pramení také název parku – keuken znamená
v holandštině kuchyně). Za novodobou podobu vděčí Keukenhof architektům Zocherovým,
jejichž projekt anglické parkové úpravy se navzdory mnohým úpravám podařilo dodnes zachovat.
68
|
ZAHRADA
V OBRAZECH
ZÁKLADY HOLANDSKÉHO KVĚTINOVÉHO PARKU KEUKENHOF BYLY POLOŽENY JIŽ V ROCE 1830, PRO VEŘEJNOST
BYL OTEVŘEN V ROCE 1950. NA 32 HEKTARECH U VESNIČKY LISSE POUHÝCH 24 ZAHRADNÍKŮ NECHÁ
KAŽDOROČNĚ NA JAŘE VYKVÉST VÍCE NEŽ SEDM MILIONŮ CIBULOVITÝCH KVĚTIN, SÁZENÝCH DO ZEMĚ VE TŘECH
VRSTVÁCH PODLE OBDOBÍ KVĚTU.