Page 11 - Sestava 1

Basic HTML Version

Text
Lenka Hadrabová, www.zdravezahrady.cz,
foto
PRO VOBIS
V
oda je až neuvěřitelně živá. Má
mnoho podob, dokáže se různými
způsoby přemísťovat, odtékat,
vsakovat se, bloudí krajinou ve formě páry
a mlhy. Hlavně je však životodárná. Na celé
planetě převládá tato substance v tekutém stavu
nad pevninou, je součástí živých organismů,
i lidské tělo je tvořeno především z vody.
A je stále vzácnější a dražší. Proto bychom měli
dělat vše pro to, abychom ji co nejlépe využili,
vhodnými způsoby „uskladnili“ na horší časy
a zabránili tak jejímu rychlému odtoku z našeho
pozemku. Mimo dobrého pocitu nám to ušetří
i peněženku. Pojďme se podívat na osvědčené
přístupy, jak s vodou v přírodní zahradě pracovat.
41
ZAHRADA
V OBRAZECH
|
KDYŽ PŘED STALETÍMI ZAKLÁDAL JAKUB
KRČÍN Z JELČAN V JIŽNÍCH ČECHÁCH
PRVNÍ RYBNÍK, NAŠLO SE PLNO
NEDŮVĚŘIVCŮ, KTEŘÍ HO OD TOHOTO
POČINU ZRAZOVALI. DNES, KDYŽ
POMINEME VYUŽITÍ K CHOVU A LOVENÍ
RYB, NÁS TATO OBLAST S ROZLEHLÝMI
VODNÍMI PLOCHAMI KAŽDOROČNĚ
NABÁDÁ K NÁVRATU ALESPOŇ V DOBĚ
LETNÍCH DOVOLENÝCH. PROČ NÁS
VLASTNĚ VODA TAK PŘITAHUJE?
Nejpřirozenější vodní plochou
jsou tak zvaná jílová jezírka.
Jakmile se půda obsahující
jílovité částice nasytí vodou,
můžeme pokračovat
s úpravami okolí. Časem tato
ministavba dokonale splyne
se zahradou
Přírodní zahradě křišťálově
čistá voda v okrasném jezírku
nemusí vždy slušet…
Vítaní návštěvníci z říše
hmyzu – vážky